SZKOLENIA I KONFERENCJE

„IV Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu”
„Żywienie osób starszych: Wyzwania, perspektywy, zagrożenia”
Konferencja szkoleniowa, Warszawa
 
„Dysbioza – diagnostyka i leczenie za pomocą żywienia i probiotyków”
Konferencja szkoleniowa, Szczecin
 
„Żywienie w centrum 2016 – Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci”
Sympozjum, Warszawa 
 
„Szkolenie zaawansowane – Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie”
Szkolenie, Poznań
 
„Żywienie kliniczne – onkologia”
Konferencja szkoleniowa, Warszawa
 
„Otyłość zaczyna się w jelitach”
Konferencja szkoleniowa, Szczecin
 
„Neurobiota – jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu. Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.”
Konferencja szkoleniowa, Szczecin
 
„Szkolenie podstawowe – Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie”
Szkolenie, Warszawa 
 
„Neurobiota – Autyzm i borelioza. Fitoterapia i żywienie pacjentów”
Konferencja szkoleniowa, Szczecin 
 
„Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów.
Nerki w szczególnych sytuacjach klinicznych. Płyny z jam ciała”,
Konferencja szkoleniowa, Szczecin
 
„Podstawy żywienia klinicznego w onkologii”
Szkolenie, Warszawa

M A R I K A   S K O D D A
D I E T E T Y K   K L I N I C Z N Y 

COPYRIGHT © MARIKA SKODDA DIETETYK KLINICZNY 2022  | CREATED BY BEZPOPRAWEK