M A R I K A   S K O D D A
D I E T E T Y K   K L I N I C Z N Y 
„Wsparcie dietetyczne i psychodietetyczne pacjentów z zaburzeniami lękowymi”
szkolenie online

„Otyłość u dzieci – profilaktyka i leczenie”
konferencja szkoleniowa, Warszawa

„Terapeuta karmienia w dietetyce”
szkolenie online

„Responsywne podejście do karmienia i jedzenia”
szkolenie online

”Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
szkolenie online

"Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza jako mapa dla terapii karmienia i jedzenia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®”
moduł podstawowy, Warszawa

”Warsztat - trudności w karmieniu i jedzeniu"
moduł rozwijający, Warszawa

"Postępowanie psychodietetyczne w zaburzeniach odżywiania”
szkolenie online

„Dietetyka w neurologii i psychiatrii”
konferencja szkoleniowa, online

„VII Ogólnopolskiej Konferencji PAD - Psychika a Dietetyka”
konferencja szkoleniowa, online

"Najpierw zapytaj o zgodę – zlęknione niejadki, niespokojne posiłki®” M. Dunn  Klein
kurs podstawowy, Warszawa
 
„IV Kongres Pediatryczno - Żywieniowy”
konferencja szkoleniowa, online
 
„Konferencja Psychodietetyki”
konferencja szkoleniowa, online
 
„IV Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu”
konferencja szkoleniowa, Warszawa

„Żywienie osób starszych: Wyzwania, perspektywy, zagrożenia”
konferencja szkoleniowa, Warszawa

„Dysbioza – diagnostyka i leczenie za pomocą żywienia i probiotyków”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Żywienie w centrum 2016 – Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci”
sympozjum, Warszawa 

„Szkolenie zaawansowane – Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie”
szkolenie, Poznań

„Żywienie kliniczne – onkologia”
konferencja szkoleniowa, Warszawa

„Otyłość zaczyna się w jelitach”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Neurobiota – jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu. Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Szkolenie podstawowe – Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie”
szkolenie, Warszawa 

 „Neurobiota – Autyzm i borelioza. Fitoterapia i żywienie pacjentów”
konferencja szkoleniowa, Szczecin 

„Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów.”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

Nerki w szczególnych sytuacjach klinicznych. Płyny z jam ciała”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Podstawy żywienia klinicznego w  onkologii”
szkolenie, Warszawa

„Neurobiota – depresja, diagnostyka, leczenie i żywienie”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Zestresowane jelita”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Nowotwory, naukowo potwierdzone terapie”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Psychika a Dietetyka”
konferencja szkoleniowa, online

„Żywienie, a zdrowie prokreacyjne kobiety”
konferencja szkoleniowa, online

„Żywienie dziecka wczoraj i dziś”
konferencja szkoleniowa, online

„Oś Jelito - Wątroba - Mózg. Implikacje Praktyczne”,
konferencja szkoleniowa, online

„Pediatria przez przypadki”
 konferencja szkoleniowa, online

„VII Sympozjum Terapii Żywieniowej w  Onkologii”
konferencja szkoleniowa, online

„Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety”
konferencja szkoleniowa, online

„Neurobiota i sekcja młodych naukowców”
konferencja szkoleniowa, online

„Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego we wczesnym okresie dziecięcym”
konferencja szkoleniowa, online

„Neurobiota, IX spotkanie z dietetyką funkcjonalną”
konferencja szkoleniowa, online

„III Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Wrodzonych Wad Metabolicznych  PTD”
konferencja szkoleniowa, online
”Warsztat - trudności w karmieniu i jedzeniu"
moduł rozwijający, Warszawa

"Postępowanie psychodietetyczne w zaburzeniach odżywiania”
szkolenie online

„Dietetyka w neurologii i psychiatrii”
konferencja szkoleniowa, online

„VII Ogólnopolskiej Konferencji PAD - Psychika a Dietetyka”
konferencja szkoleniowa, online

"Najpierw zapytaj o zgodę – zlęknione niejadki, niespokojne posiłki®” M. Dunn Klein
kurs podstawowy, Warszawa
 
„Konferencja Psychodietetyki”
konferencja szkoleniowa, online
 
„Podstawy żywienia klinicznego w onkologii”
szkolenie, Warszawa

„Neurobiota – depresja, diagnostyka, leczenie i żywienie”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Zestresowane jelita”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Nowotwory, naukowo potwierdzone terapie”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Psychika a Dietetyka”
konferencja szkoleniowa, online

„Żywienie, a zdrowie prokreacyjne kobiety”
konferencja szkoleniowa, online

„Żywienie dziecka wczoraj i dziś”
konferencja szkoleniowa, online

„Oś Jelito - Wątroba - Mózg. Implikacje Praktyczne”,
konferencja szkoleniowa, online

„Pediatria przez przypadki”
 konferencja szkoleniowa, online

„VII Sympozjum Terapii Żywieniowej w Onkologii”
konferencja szkoleniowa, online

„Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety”
konferencja szkoleniowa, online

„Neurobiota i sekcja młodych naukowców”
konferencja szkoleniowa, online

„Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego we  wczesnym okresie dziecięcym”
konferencja szkoleniowa, online

„Neurobiota, IX spotkanie z dietetyką funkcjonalną”
konferencja szkoleniowa, online

„III Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Wrodzonych Wad Metabolicznych PTD”
konferencja szkoleniowa, online
 
„Podstawy żywienia klinicznego w onkologii”
szkolenie, Warszawa
„Wsparcie dietetyczne i psychodietetyczne pacjentów z zaburzeniami lękowymi”
szkolenie online

„Otyłość u dzieci – profilaktyka i leczenie”
konferencja szkoleniowa, Warszawa
 
„Terapeuta karmienia w dietetyce”
szkolenie online
 
„Responsywne podejście do karmienia i jedzenia”
szkolenie online
 
”Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
szkolenie online

"Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza jako mapa dla terapii karmienia i jedzenia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®”
moduł podstawowy, Warszawa
 
„IV Kongres Pediatryczno - Żywieniowy”
konferencja szkoleniowa, online
 
„IV Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu”
konferencja szkoleniowa, Warszawa

„Żywienie osób starszych: Wyzwania, perspektywy,  zagrożenia”
konferencja szkoleniowa, Warszawa

„Dysbioza – diagnostyka i leczenie za pomocą żywienia i  probiotyków”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Żywienie w centrum 2016 – Zasady żywienia niemowląt i  małych dzieci”
sympozjum, Warszawa 

„Szkolenie zaawansowane – Postępowanie żywieniowe w  mukowiscydozie”
szkolenie, Poznań

„Żywienie kliniczne – onkologia”
konferencja szkoleniowa, Warszawa

„Otyłość zaczyna się w jelitach”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Neurobiota – jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu. Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

„Szkolenie podstawowe – Postępowanie żywieniowe w  mukowiscydozie”
szkolenie, Warszawa 

 „Neurobiota – Autyzm i borelioza. Fitoterapia i żywienie pacjentów”
konferencja szkoleniowa, Szczecin 

„Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów.”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

Nerki w szczególnych sytuacjach klinicznych. Płyny z jam ciała”
konferencja szkoleniowa, Szczecin

SZKOLENIA I KONFERENCJE

COPYRIGHT © MARIKA SKODDA DIETETYK KLINICZNY 2024  | CREATED BY BEZPOPRAWEK